96901/VIII

250 V ˜ / 2 A | 250 V = / 0.1 A | 50 Hz

Jmenovité napětí: 250 V ˜ / 2 A
Jmenovitý proud: 250 V = / 0.1 A
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Induktivní zátěž: cos ç = 0.5
Přepínací dráha (mm): 0.8
Náběh max (mm): 2.5
Doběh min (mm): 2
Ovládací síla: max 1.07 N