96901/XIII

250 V ˜ / 2 A | 250 V = / 0.1 A | 50 Hz

Jmenovité napětí: 250 V ˜ / 2 A
Jmenovitý proud: 250 V = / 0.1 A
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Induktivní zátěž: cos ç = 0.5
Přepínací dráha (mm): 0.4
Náběh max (mm):
Doběh min (mm): 1
Ovládací síla: max 8.33 N