B 612-3 TH 33

250 V ˜ / 2 A | 250 V = / 0.1 A | 50 - 60 Hz

Jmenovité napětí: 250 V ˜ / 2 A
Jmenovitý proud: 250 V = / 0.1 A
Jmenovitý kmitočet: 50 – 60 Hz
Induktivní zátěž: cos ç = 0.6
Přepínací dráha (mm): 0.1 – 0.2
Náběh max (mm): 2.3
Doběh min (mm): 7
Ovládací síla: max 6.9 N